Харьков, 02.09.2018 07:00, Бревет BRM 200км. , "Грунтовий"

Предварительный онлайн протокол:

Рандоннер Старт Финиш
1 ZAPARA Yevhen
2 VOLOSHIN Vladislav
3 PANOV Aleksandr
4 IVASHCHENKO Andrii
5 KANIVETS Dmitriy
6 HUIVA Oleksandr 0:00 13:30
7 KUBAS' Oleksandr
8 SIEROSHTAN Oleksandr
9 YELETSKYI HLIB 0:00 12:28
10 KUTSENKO PETR
11 SKRYPNYK Vadym 0:00 13:14
12 MARAKHOVSKYI MYKOLA 0:00 13:14
13 KABACKY Kirill 0:00 11:45
14 TKACHENKO Anatoly 0:00 11:45
15 KONDRATENKO Mykola 0:00 13:14
16 ORLOV Roman
17 DEHOVTSOV Andrii 0:00 13:14
18 BOYARSKIY Oleksiy 0:00 13:14
19 KUTSENKO Ievgen
20 KANISHCHEV Evgen
21 SLINKO Olexandr 0:00 13:14

Полная версия