Харьков, 25.03.2017 07:00, Бревет BRM 200км. , "-"

Предварительный онлайн протокол:

Рандоннер Старт КП1 КП2 КП3 Финиш
1 _MUKHIN Oleksandr 0:00 2:25 6:34 9:46 10:23
2 _ZAPARA Yevhen 0:00 2:12 5:45 8:43 9:16
3 IVASHCHENKO Andrii 0:00 2:25 6:40 9:57 10:39
4 NOSKO Maksim Сход Сход Сход Сход Сход
5 MILKO Oleksandr 0:00 2:27 7:22 10:39 11:28
6 TSELUIKO Aleksandr 0:00 2:26 6:55 10:25 11:04
7 PASHCHENKO Sergii 0:00 2:17 6:55 10:15 11:04
8 SHEVCHENKO Nikolay Сход Сход Сход Сход Сход
9 NESTERENKO Slavik 0:00 2:15 5:45 8:42 9:12
10 _SALKO Aleksey 0:00 2:27 6:55 10:15 11:04
11 KUTSENKO Petr 0:00 2:17 5:43 8:43 9:18
12 LAVRYNENKO Stanislav 0:00 2:27 6:59 10:42 11:29
13 _KALMUKOV Sergey 0:00 2:17 5:59 9:07 9:42
14 NAUMENKO Sergei 0:00 2:27 7:30 11:11 11:54
15 SHAKHIN Oleksandr 0:00 2:27 7:04 10:29 11:12
16 MISKO Dmitri 0:00 2:47 7:13 11:18 12:09
17 NOVICHKOV Anton 0:00 3:05 8:24 13:06
18 KONOVAL Anton Сход Сход Сход Сход Сход
19 IVANOVA Svitlana 0:00 2:45 7:36 12:03 12:57
20 BOYKO Yuriy 0:00 2:49 6:55 10:55 11:46
21 KYSLYTSIA Serhii 0:00 2:26 6:58 10:30 11:11
22 PINCHUK Ihor 0:00 2:26 7:00 10:31 11:11

Полная версия