Полтава, 17.09.2016 06:30, Бревет BRM 200км. , "Днепровские зори"

Предварительный онлайн протокол:

Рандоннер Старт КП1 КП2 КП3 Финиш
1 SEMKO Volodymyr 0:00 4:59 8:50 10:55 11:45
2 ANDREYKO Oleksandr 0:00 10:54 12:06
3 ASAULA Sergii 9:42
4 RITTER Eugen 0:00 5:02 8:20 9:11 9:51
5 PRYKHODKO Sergii 0:00 4:44 9:35 10:40 11:20
6 SHYCHKIN Mykyta 0:00 5:37 9:28 11:18 12:16
7 ZHYHALOV Mykola 0:00 4:58 9:28 11:19
8 EVTUKH Petro 0:00 5:06 9:50 10:45
9 MOROZ Kateryna 0:00 5:08 9:29 11:19
10 ZINCHENKO Olga 0:00 5:01 8:49 10:55 11:46
11 SOLIANNYK Oleksandr 9:44
12 BURDA Maksym 8:59 11:46
13 KOTLIAR Anatolii 0:00 4:41 7:55 9:11 9:49
14 YACHNEV Alexander
15 VERKHOLA Oleg 0:00 5:03 8:46 10:28 11:47
16 VELICHKO Oleksandr 0:00 5:04 8:48 10:28 11:50
17 SHMATKO Volodymyr 0:00 5:04 8:59 10:27 11:19
18 BOTSMAN Ihor 0:00 5:13 8:47 11:45
19 KASYAN Viktor 0:00 5:09 8:57 10:56 11:47
20 AVRAMENKO Sergii 0:00 5:16 8:59 10:48
21 VOZHDAHENKO Yaroslav
22 VERKHOLA Roman 0:00 5:32 9:34 11:13
23 TRIMBACHEV Evgenii 4:58 9:34 10:39 11:19
24 DYDNIK Vitalii 0:00 4:49 9:34 10:34
25 REVA Igor 5:25 7:54 9:12 9:50
26 IVASENKO Vitaliy 0:00 4:47 8:59 9:52
27 CHERNIAVSKYI Serhii 0:00 5:06 8:47 10:28 11:45
28 KARNAUKH Dmitry
29 LASHKO Igor 0:00 10:40 12:05
30 DOROSHENKO Viktoria 0:00 10:40 12:06
31 GRYSHCHUK Artem 5:03 7:43 8:27 9:00
32 PETROV Maxim 0:00 5:06 8:52 10:28 11:47
33 LEPESCHKIN Oleksandr 8:50 11:46
34 DEREVYANKA Illya 0:00 5:05 10:47 11:36
35 KOT Maksim 0:00 5:02 8:52 10:55 11:45
36 OSINSKIY Viktor 0:00 5:11 9:00 10:28 11:18

Полная версия